در خواست استاد

موسسه یار آشنای خانواده، با سرمایه انسانی بیش از 100 نفر استاد علوم تربیتی است که  در زمنیه سبک زندگی اسلامی، مهارتهای زندگی، خانواده، همسرداری، ازدواج، روانشناسی، تحصیلی و .فعالیت می کند.

خدمات موسسه

1. راهنمایی و مشاوره

2. اعزام استاد به سراسر کشور(مراکز علمی، تخصصی، تبلیغی و...)

3. اعزام استاد به مدارس

4. اعزام استاد به دانشگاهها

5. اعزام استاد به مراکز دولتی و خصوصی

در خواست آنلاین استاد
برای هماهنگی با شماره تماس 09196157415 تماس بگیرید