معاونت آموزشی

معاون آموزش43

نام: احمد رضا شیبانی

تخصص: مشاور خانواده

تحصیلات: سطح سه حوزه و کارشناسی ارشد مشاوره

دیگر فعالیت های ایشان

 1. عضو هیئت علمی اداره کل فرق و ادیان
 2. عضو هیئت علمی موسسه بهداشت معنوی
 3. مدیر عرفانهای شرقی  موسسه بهداشت معنوی
 4. مدیر عرفانهای کاذب فرق و ادیان حوزه
 5. مسئول چهره به چهره  وزارت دفاع         
 6. مدیر راهبردی  موسسه ندای فطرت

درباره معاونت

معاونت آموزشی موسسه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی موسسه در تشکیل کلاسها و کارگاه ها و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و مشاوره و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد. برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:

 1. بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی موسسه و احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های آموزشی.
 2. تهیه و تنظیم سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و چشم انداز آموزشی موسسه و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و روزآمدسازی آنها.
 3. تهیه و پیشنهاد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آموزشی موسسه با همکاری کلیه گروه‌ها و واحدهای ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها.
 4. انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور گسترش کارگاه های آموزشی.
 5. برنامه ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی موسسه.
 6. طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزشی موسسه
 7. تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی موسسه.
 8. سازماندهی و استقرار نظام‌های سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت مدیره و مشاوران و برنامه ریزی به منظور رفع کاستی‌ها و نواقص از طریق گروه ‌ها و حوزه‌های عملیاتی موسسه.