حدیث

تنبیه غیر بدنی

برخی والدین و مربیان برای تربیت کودک به دنبال تنبیه می باشند، اما آن ها متوسل به تنبیهات غیر بدنی می شوند. 

بازی سمبلیک

 بازي‌هاي سمبليك مستلزم تفكر مي‌باشند و بر مقايسه‌ي ذهني عنصري محسوس و عنصري تصوري دلالت مي‌نمايد.

تربیت دوقلوها

در خانواده هایی که فرزند دو قلو وجود دارد نگرانی والدین برای تربیت آنان چند برابر بیش از والدین تک فرزندی است.

صفحه‌ها

Top