حدیث

حالات و رفتار کودکان حساس

حالات و رفتار افراد حساس و زود رنج، عجیب است،در شرایط و موقعیتی هستند که می خواهند از واقعیت ها فرار کنند و این خود زمینه ساز از آسیب هاست. 

نیازهای فرزند من

تربیت فرزند بدون در نظر گرفتن محیط امن میسر نمی شود،  به طوری که نابسامانی و نزاع های خانوادگی موجب صلب آسایش روحی و روانی او می گردد

کودک و تفکر اقتصادی

  کودک و تفکر اقتصادی

در این مبحث ما بیشترین چالش را با ذهن شما خواهیم داشت چون صحبت های ما در این مبحث کاملاً و 180 درجه با هنجارهای جامعه متفاوت است. اصلاً قصد مقصریابی نداریم بنابراین مطالب را با درک مسئول و بدون قضاوت بررسی کنید. این مبحث و مبحث بعدی، ریشه ی تمام مشکلاتی که ما با فرزاندانمان داریم، بررسی خواهد شد.

اهمیت فرزندآوری

در قرآن آیات متعددی در مورد فرزند وجود دارد که از مجموع آن‌ها چنین برداشت می‌شود که فرزندان، نعمت‌های الهی نزد والدین هستند،

صفحه‌ها

Top