حدیث

اصول برخورد با کودک عصبانی

والدین باید توجه داشته باشند که انتظاراتشان را به صورت انتخابی بیان نکنند. زیرا ممکن است کودک آن حالتی را انتخاب کند که مورد میل رغبت ما نباشد

دختران را دوست دارم زیرا...

معمولا فرزندان دختر مهربان و رئوف می‌شوند و نسبت به والدین محبت زیادی دارند به خاطر همین همان پدرانی که شاید موقع تولد فرزند دوست داشتند نو رسیده پسر باشد در بزرگسالی متوجه می‌شوند که محبت دختر نسبت به پدرش چیز دیگری است،

صفحه‌ها

Top