حدیث

اهداف ازدواج دراسلام

از جمله نهادهای مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت ، نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت و جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفته است  نهاد خانواده است، نهادی که با ازدواج دو نفر شکل گرفته وبا وجود فرزندان گسترده می شود.

برای دستیابی به ارزش های مطلوب باید یکسری اهداف پایه گذاری شود تا انسان براساس آن ها به کمال واقعی برسد. ازدواج نیز یک ارزش است که برای رسیدن به آن باید ابتدا اهداف مشخص شود از جمله این اهداف شامل:

تعهد در زندگی

بزرگترين نعمتي كه خداوند به انسان عطا مي كند همسر متعهد، پاكدامن، عفيف، نكته دان و نيكو معاشرت است.

بحث در زندگی مشترک

در زندگی زناشویی اولین مهارتی که لازم است کسب کنید تا زندگی آرام و توأم با عشق داشته باشید مهارت گفت و گو است.

باورهای اشتباه درمورد زن

بارها این جملات از زبان برخی مردها شنیده شده که می گویند:« برای چی ازدواج کنیم؟؟؟ زن بگیریم که آزادی خود را از دست بدهیم؟؟ و... »

Top