حدیث

مقاله

اعتماد به نفس ندارم

مشکلی که دارم اینه که من اعتماد به نفس لازم درموردازدواج روندارم. پایین تر از خودم را قبول ندارم و بالاتر از خودم هم حس می کنم بعدا پشیمون خواهد شد چه کار کنم.
پاسخ
لطفا برای اعتماد به نفس به موارد زیر توجه کنید
پارامترای مختلف مثل تحصیلات و وضع مالی خانواده و ایمان و هوش و ... با هم فرق دارن اما به طور کلی در تمام پارامترا بهتره دختر و پسر به هم نزدیک باشن؛اما دو نفر صد در صد مثل هم اصلاً پیدا نمیشن و یه مقدار اختلاف مشکلی نداره بلکه طبیعی و حتی مفیده.
اگه یه خواستگاری در پارامتر مهمی مثل هوش یا ایمان،خیلی سرتر بود یا خیلی پایینتر بود بله ازدواج درست نیس؛اما اگه اختلاف کم باشه یا اختلاف در پارامترای فرعی باشه و با پارامترای فرعی دیگه جبران بشه،قابل بررسیه.
پشیمونی بعد ازدواج علل مختلفی داره،یه نفر ممکنه در حد همسرش باشه اما احساس خوشبختی نکنه یا یکی ممکنه خیلی از همسرش سرتر باشه اما خودشو در اوج خوشبختی ببینه.این که کسی همه خواستگارای سرتر از خودشو و همه خواستگارای پایینتر از خودشو بدون بررسی رد کنه،یه رفتار وسواس گونه است.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top