حدیث

مقاله

انواع خانواده

خانواده مهم ترین و کوچک ترین نهاد تشکیل دهنده ی جامعه که با پیوند زناشویی بین دو نفر شکل گرفته و با ورود فرزندان کامل می شوند. خانواده از لحاظ روابط درونی بین اعضا به سه دسته تقسیم می شوند ، برای زندگی بهتر ، آشنایی با این خانواده ها خالی از لطف نیست .

الف) خانواده ی متزلزل: آسیب پذیر ترین نوع خانواده ، خانواده ی متزلزل است که از اهداف اصلی زندگی بازمانده و آرزوهای خود را از دست داده و با ظاهری زیبا از درون تهی می باشد و با ضربه و تلنگری کوچک  فرو می ریزد. اعضا ی آن به طور منفک و مرتب در حال نزاع و کشمکش می باشند برای آن ها محبت و احترام واژه های گمنامی است ، جاذبه و زیبایی عاطفی و روانی در این گونه زندگی ها کمرنگ می باشد. این خانواده ها به ظاهر زنده هستند و تنفس می کنند ولی در بطن واقعیت مردگانی بیش نیستند.

ب)  خانواده ی متعادل: در این خانواده ها انگیزه ، عنصر اصلی ازدواج است و همان طور که از نامش بر می آید به دنبال اعتدال و توازن در تمام  امور هستند، افراد آگاه، به  توانایی های خود بوده و برای رسیدن به خوشبختی و کمال  ، مهارت های لازم زندگی را فرا می گیرند، بین خواسته ها و آرزوها و داشته های آنان اعتدال وجود دارد و هیچ گاه داشته های خود را  قربانی خواسته هایشان  نمی کنند بلکه از داشته های موجود به بهترین شکل، بهره برده و با شادی زندگی عاشقانه ای را می پیمایند. این نوع خانواده ها، همان گونه که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: « هر کس خانواده اش را شاد کند، خداوند از آن شادى موجودى مى آفریند که تا روز قیامت براى او آمرزش بخواهد.»۱ عمل می کنند. در برقراری روابط بین اعضای این گونه خانواده ها افراط و تفریط معنا ندارد. این گونه خانواده ها ممکن است از ظاهری زیبا برخوردار نباشند ولی باطنی شگرف را برای خود می سازند، این بدان معنی نیست که گرداب حوادث برای اینگونه خانواده ها وجود ندارد بلکه آنان با بصیرت و مشورت به دنبال انتخاب بهترین راه حل، می روند و بر مشکلات فائق می آیند .

پ) خانواده متکامل : اگر خانواده به تعادل دست یابد ، استعداد و توانایی افراد آن شناسایی و در جهت درست پرورش پیدا می کند، بدین ترتیب به مسیر تکامل قدم می نهد، این گونه خانواده ها هدف های متعالی را مدنظر قرار داده به طوری که اهدافشان فراتر از منافع شخصی می باشد و برای رسیدن به آن ها با کمک تک تک اعضا پیش می روند، خانواده های تکامل یافته زیبایی ظاهری و باطنی را خود می سازند و راه ترقی و پیشرفت را انتخاب می کنند، آنان نه تنها در مقابل آسیب ها و مشکلات مقاوم هستند بلکه می توانند، مشکلات خانواده های دیگر را نیز برطرف سازند، اینگونه خانواده ها نه تنها از قضاوت دیگران  مصون می باشند بلکه خود الگوی مناسبی در بین خانواده ها می باشند.این خانواده ها مصداقی از فرمایش گوهربار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مبنی بر این که« هرگاه خداوند براى خانواده اى خیر بخواهد آنان را در دین دانا مى کند، کوچک ترها بزرگ ترهایشان را احترام مى نمایند، مدارا در زندگى و میانه روى در خرج روزیشان مى نماید و به عیوبشان آگاهشان مى سازد تا آنها را برطرف کنند.»۲ می باشند.

شما خواننده گرامی جز کدام یک از این خانواده ها می باشید؟ ...

با کمی تفکر می توانید جواب سؤال را پیدا کنید ؟! اگر جز خانواده متکامل هستید، امیدواریم روز به روز مراحل خوشبختی و سعادت را طی کنید ! اگر جز خانواده های متعادل می باشید از همین حالا گام هایتان را برای پیمودن به س

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top