حدیث

مقاله

آیا عاشق مردان متاهل شدن صحیح است؟

با توجه به وضع موجود، توصیه به ازدواج دوم بدون در نظر گرفتن دغدغه و دل نگرانى خانمهاى اوّل درست نیست و نباید ازدواج دوم بدون رضایت همسر را توصیه كرد؛ چون در این صورت به جاى حل مشكل بر شدت آن افزوده خواهد شد؛ یعنى به قیمت خانواده‏ دار شدن زنان و دختران مجرد، تعدادى از خانواده‏هاى موجود در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
اما در مقابل، این نیز درست نیست كه به خاطر رفع تزلزل از تعدادى خانواده، عده دیگرى از ازدواج و خانواده‏ دار شدن محروم شوند؛ به علت اینكه تفاوتى در این جهت میان زنان شوهردار و بى‏ همسر نیست و اگر پایدارى خانواده مهم است، آنان نیز نیازمند خانواده پایدار هستند ونباید از این حق محروم شوند؛ پس حال كه ضرر در دو طرف وجود دارد، به جاى تحمیل ضرر به یك طرف و پاك كردن صورت مسئله - كه در حال حاضر انجام مى‏ شود - با توجه به اینكه ریشه مشكل در افكار نادرست است، باید آن را از طریق بحث و گفتگو حل كرد.
این امر ممكن نیست، مگر در شرایطى كه همه اطراف دخیل در این امر بتوانند حرف خود را بزنند و حرف طرف مقابل را در شرایط مساوى بشنوند. تا زمانى كه تبلیغات در این زمینه یك سویه است و هرچه فیلم ساخته مى ‏شود و سخن گفته مى ‏شود، از وحشتناك بودن ازدواج دوم و پیامدهاى آن است و طرف مقابل جرأت نقد و حرف مخالف زدن ندارد، كارى از پیش نخواهد رفت، و هرچه مى‏ گذرد خانمهاى شوهردار در اعتقاد خود نسبت به نادرستى ازدواج دوم راسخ‏تر مى ‏شوند و در نتیجه حل مشكل سخت تر خواهد شد.
گفتمان دور از احساسات، بهترین راه‏
بهترین راه، باز كردن باب گفتگوى اجتماعى عاقلانه و واقع بینانه و به دور از احساسات با حضور اندیشمندان و كارشناسان مرد و زن در رشته‏ هاى مختلف است كه با توجه به نیازهاى این گروه از زنان و دختران، امكان ازدواج آنان با مردان همسردار مورد بحث و بررسى قرار گیرد. البته قبل از آن باید هرگونه تبلیغات رسانه‏اى غیر واقع بینانه در این زمینه متوقف شود.
نتیجه این كار در طول زمان مثبت به نظر مى‏رسد؛ چون طبق آمار سال ۸۵ در برابر جمعیت حدود پانصد هزار نفرى این گروه از زنان و دختران، حدود هفده میلیون نفر مرد متأهل وجود دارد؛ پس اگر بتوان از بین تمام زنان شوهردار تنها حدود یك سى و چهارم آنان را راضى كرد، مشكل حل خواهد شد.
سازمان دفاع از ازدواج خانمهاى مجرد و دختران سن بالا
براى اجرایى كردن راهكار فوق و همچنین ساماندهى ازدواج این گروه، مى‏ توان نهادى مردمى ایجاد نمود كه اقدامات زیر را انجام دهد:
*تلاش در جهت گسترش گفتگو بین موافقان و مخالفان تعدد زوجات در جهت یافتن راهكار جامع الاطراف؛تلاش در جهت تصویب قوانین لازم براى عملى شدن تعدد زوجات با رفع پیامدهاى سوء آن؛
*تلاش در جهت جلوگیرى از ساخت و پخش برنامه‏هاى مخالف ازدواج دوباره آنان؛
*دفاع از حق خانمهاى مجرد و دختران سن بالا براى خانواده‏دار شدن و فعال سازى آنان در این زمینه؛
*ترغیب آنان به اظهار نیاز به ازدواج و یا راضى كردن آنها براى ازدواج؛
*بررسى مشكلات و موانع ازدواج آنان و سعى در رفع آنها؛
*انعكاس مصائب و مشكلات ناشى از عدم ازدواج آنان؛
*مقابله با ارزش شمرده شدن عدم ازدواج خانمهاى مجرد حتى با مردان مجرد؛
*انجام امور مربوط به همسر یابى از مشاوره ازدواج گرفته تا پیدا كردن مورد مناسب و انتخاب همسر؛
*توصیه‏ هاى لازم در زمینه عدم سخت‏گیرى در انتخاب با توجه به شرایط موجود، همانند: راضى شدن به فرد پایین‏تر از خود.

راهكارهاى غیر ازدواج‏
وقتى مشكلى وجود دارد، باید راهكارى ارائه شود كه آن را حل كند، اما در صورت عدم امكان آن، مى ‏توان راههایى را پیشنهاد نمود كه از شدت ناراحتى كم و تا حدى آن را تسكین دهد.
در شرایط كنونى كه امكان ازدواج براى بسیارى از خانمهاى مجرد و دختران سن بالا وجود ندارد، راهكارهاى تسكینى زیر مى‏تواند مفید باشد:
۱. انس با قرآن و دعا و مجالس اهل بیت‏:؛
۲. دورى از اسباب تحریك عاطفى جنسى و ارتباط با نامحرم؛
۳. ایجاد سرگرمى و پركردن اوقات فراغت با ورزش و امثال آن؛
۴. مشغولیت شدید علمى، اجرایى و فرهنگى.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top