حدیث

مقاله

انواع اضطراب

اضطراب در افراد مي تواند دلايل فراواني داشته باشد. در برخي موارد شخص ناچار به استفاده از دارو جهت كاهش اضطراب مي باشد.
آگاهي از اين كه زمينه هاي اضطراب در فرد چيست، باعث مي شود مسير درمان سريع تر انجام گردد. از اين رو به دلايل اضطراب اشاره خواهد شد.
انواع اضطراب:
١- زمينه ارثي:
عامل ژنتيكي كه ممكن است از والديني مضطرب به فرد منتقل شده باشد.
٢- حوادث كودكي:
مهمترين عوامل، جدايي پدر و مادر، مرگ والد و يا والدين، خشونت هاي خانوادگي، خشونت هاي كلامي و جسمي و ... عوامل ديگرِ توليد اضطراب مي باشد.
٣- مادر و پدر مضطرب:
در ٠-٦ ماهگي كودك دوره دوختگي با مادر دارد و در اين دوره احساس خود را از مادر مي گيرد. پس مادر مضطرب اين احساس را به كودك منتقل مي كند. همچنين پدر مضطرب با رفتار اضطرابي مادر را مضطرب كرده و در نتيجه كودك مضطرب خواهد شد و اضطراب در كودك، تثبيت مغزي خواهد شد.
٤- اضطراب هستي:
اين نوع از اضطراب در افراد باهوش بيشتر است چون به دنبال معنايي براي هستي، زندگي، مرگ و ... مي باشند.

٥- اضطراب اخلاقي:
در اين حالت شخص فانتزي هايي در خصوص مسائل دارد كه به لحاظ اخلاقي درست نمي باشد.مثلا كارهاي غير اخلاقي، فانتزي هاي جنسي و... .
٦- اضطراب ناداني:
در اين حالت فرد همواره تحت اين پيام مغزي است كه اشاره مي كند فكر، تصورات و تخيلات من درست نيستند.
٧- اضطراب عصبي:
اين نوع از اضطراب باعث حمله هاي عصبي مي گردد. در اين حالت شخص ناخوداگاه عاشق آن چيزي است كه خشم و نفرت دارد. ترس شخص از خشم باعث اضطراب خواهد شد.
با توجه به موارد ذكر شده روش هاي موثري براي كاهش و از بين بردن اضطراب وجود دارد. شخص مي تواند با استفاده از كمك هاي حرفه اي اضطراب خود را درمان نمايد.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top