حدیث

مقاله

دوستی با جنس مخالف

برخی افراد بنا به شرایط زندگی و کاری با افراد غیر هم جنس ارتباط دارند، اگر روابط بین آن ها منطقی و معقول باشد و از چهارچوب خاصی تجاوز نکند ایرادی ندارد اما برخی از این روابط از چهارچوب بیرون رفته و موجبات ارتباط عمیق تری می شود و بستر گناه و انحراف جنسی را ایجاد می کند.

در ادامه با برخی عوامل که موجب روابط دوستانه بین جنس های مخالف می شود آشنا می شویم.

-در مشارکت های علمی و اجتماعی روابط بین زن و مرد اگر در محدودهای کاری و دانش و فراگیری علم باشد معقول و به دور از تمایل نفسانی است. در این روابط زن و مرد در منزل شخصی یا پارک و... قرار نمی گذارند بلکه در محیط آموزشی یا محل کار با هم مذاکره می کنند، اما باید توجه داشت گاهی همین رابطه های سالم به مرور موجبات صمیمیت و ارتباط تنگاتنگ را برای دو طرف فراهم می سازد پس باید مراقب رفتار خود بود.

- گاهی افراد برای انتخاب همسری مناسب اقدام به ارتباط با هم می کنند تا بهتر و بیش تر همدیگر را بشناسند. اگر این شناخت تنها به قصد ازدواج باشد ایرادی ندارد اما ممکن است در همین ارتباطات انحرافات جنسی نیز ایجاد شود.

- گاهی دو نفر به علت خلاء عاطفی و کمبود محبت و ارضاء نشدن توسط خانواده هایشان، باهم ارتباط برقرار کنند .

- برخی مردان برای تسخیر جسم زن و زن برای تصاحب قلب مرد، اقدام به ارتباط می کند.

-برخی جوانان به دلیل عزت نفس پایین دست به روابط هوس برانگیز می زنند.

- گاهی افراد برای رسیدن به آرامش و فرار از مشکلات زندگی به سمت جنس مخالف رفته و با او ارتباط برقرار می کنند.

- فرهنگ برخی از خانواده ها روابط آزاد و بی حد و مرز با جنس مخالف را خلاف عرف ندانسته و امری عادی قلمداد می شود.

- فیلم و تصویر مستهجن عاملی برای ایجاد روابط  نامشروع فرد با جنس مخالف می باشد.

- چت کردن در فضای مجازی می تواند عامل محرکی برای این ارتباط فراهم کند.

- برخی نیز برای دست یابی به لذت جنسی به سراغ جنس مخالف می روند.

- زندگی های یکنواخت و کسل کننده موجب می شود تا افراد برای به دست آوردن تنوع به سراغ برقراری ارتباط با فرد دیگری بروند.

و...

اگرچه دوستی با جنس مخالف موجبات شادی، نشاط و لذت را برای فرد به ارمغان می آورد اما این لذایذ زود گذر بوده و آثار جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت پس به خاطر داشتن شادی در لحظات کوتاه برای خود و دیگران مشکلات و زیان های جبران ناپذیری را فراهم نکنید.

 

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top