حدیث

مقاله

تربیت جنسی

یکی از نیازهای غریزی و فطری بشر نیاز جنسی است که باید به نحو صحیح و مطابق موازین اسلامی که همان  پیوند زناشویی به آن پاسخ داد یا آن را سرکوب نمود . انسان باید در تمام شرایط از انحرافات جنسی دوری کند و مراقب آثار زیانبار اجتماعی و فردی این انحراف باشد. تربیت جنسی عامل مؤثری برای دوری از انحرافات  می باشد.

اهمیت تربیت جنسی:

-انحراف جنسی موجبات به هم خوردن تعادل ذهنی ، اختلالات رفتاری و روانی فرد را فراهم می کند. با تربیت جنسی می توان تعادل ذهنی و اخلاقی فرد را تأمین نمود.

- انسان با کنترل غریزه جنسی می تواند به سمت کمال گام بردارد و به نحو صحیح آن را برطرف سازد.

تربیت جنسی پیش از ازدواج:

در دوران بلوغ غدد جنسی فعال شده و خصوصیات ثانویه ی جنسی ظاهر می شود، هم زمان با این تغییر ، تحولات شناختی و رفتاری نیز در فرد ایجاد می شود، برای نمونه نوجوان تمایل به استقلال و گذراندن ساعت ها در کنار همسالان ، تمایل به جنس مخالف و... را پیدا می کند. تمام تحولات و نیازها نشان از آماده شدن برای ازدواج است .دین اسلام نیز تأکید به تسریع در ازدواج دارد اما برخی افراد بنا به شرایط مختلف امکان ازدواج برایشان فراهم نیست بدین ترتیب باید راه عفت را پیش گیرند.

راهکارهایی جهت تربیت جنسی

-انسان باید ارتباط خود را با خداوند تقویت کرده و از او یاری بخواهد.

- داشتن حیا همچون مانعی در مقابل هواهای نفسانی است و فرد را از شهوت باز می دارد. حیا صفتی متعالی است که در فطرت انسان وجود دارد و با ایمان و رشد فکری تکامل پیدا می کند.

-انسان باید از خدا، دیگران و خود حیا کند و هر لحظه حضور آن ها را احساس کند.

-جهت کنترل غریزه بهتر است چشم را کنترل نمود و بدانید حفاظت از نگاه آسان تر از شهوت است و چشم عامل اصلی و شهوت برانگیز می باشد. غیر از چشم گوش نیز عضوی است که می تواند موجبات شهوت را برانگیزد چون تحریکات جنسی با شنیدن موسیقی ها و حرف های محرک ایجاد می شود.

- باید در ارتباط با نامحرم دقت لازم مبذول شود چون در کنار نامحرم بودن، سخن گفتن با او و رعایت نکردن حجاب و حریم ها دامی موجب تحریک جنسی می شود.

- دوستی با جنس مخالف نیز موجبات کشش جنسی را فراهم کرده و شهوت انسان را بیدار می سازد.

 

حفظ و کنترل نیازهای جنسی برای افرادی که شرایط ازدواج را ندارند تنها از طریق تربیت جنسی امکان پذیر می باشد پس لازم است خود را موظف نماییم همان گونه که به تربیت اخلاقی و رفتاری اهمیت می دهیم تربیت جنسی را نیز در خودشکوفا سازیم و اجازه ندهیم که تمایلات جنسی موجبات انحراف و گناه را برای ما فراهم کند بلکه با تربیت درست مانع از بروز مشکلات روانی و اخلاقی شویم.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top