حدیث

مقاله

هوای نفس و پیامدهای آن

تمایل و گرایش درونی فرد که بر خلاف موازین دینی و اخلاقی است، هوای نفس نامیده می شود. هوای نفس صفتی ناپسند است که موجبات گمراهی و نابودی فرد را فراهم می کند.

زمانی که هوای نفس انسانی بر عقل او غلبه کند موجبات خواری او فراهم می شود. کسی هم که مطیع هوای نفس شد در زندگی دچار سختی می شود. پیروی از هوای نفس دین انسان را نابود و فرد را دچار مشکل می سازد.

از آنجا که هوای نفس دارای پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری است پس نباید عنان و اختیار خود را به او سپرد.

انسان به طور طبیعی تابع خواسته ها و امیال درونی است، در صورتی که این گرایش ها مطابق دین و اخلاق باشد موجبات تزکیه و تهذیب نفس فراهم شده و اگر خلاف موازین دینی باشد او را به سمت نابودی می کشاند.

ریشه ی تمام گناهان در هوای نفس است. اگر انسان از چهارچوب حق بیرون برود گرفتار باطل  می شود. هوایی که در مقابل حق باشد باید سرکوب شود تا گرایش های متعالی انسان تکامل پیدا کند.

انسان اگر بتواند نفس خود را آلایش دهد می تواند به سوی کمال حرکت کند و اگر خود را آلوده سازد توان ترقی نخواهد داشت. هوای نفس همچون آفتی خطرناک است که روح انسان را بیمار می کند که تنها راه درمان، صبر و توکل  و خودسازی است.

آثار پیروی از هوای نفس

هوای نفس به مرور توان تشخیص را از فرد گرفته و او را گمراه می سازد. انسان دیگر نمی تواند حق را از باطل تشخیص دهد و هیچ پند و اندرزی در او نفوذ پیدا نمی کند، این فرد دیگر هیچ گوش شنوایی نخواهد داشت.

-فردی که مطیع هوای نفس شد دچار خواری و حقارت و رسوایی در میان دیگران می شود.

- هرکس به دنبال هوای نفس باشد ، باید بداند ابتدای دام هوای نفس فتنه و پایانش رنج و ملامت است.

 

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top