حدیث

مقاله

زبان و پیامدهای آن

زبان با اینکه عضو کوچکی از بدن است اما از توانایی بسیار بالایی با قلمرو و دامنه ی نامحدود برخوردار می باشد. یکی از وجوه امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات سخن گفتن است. انسان با زبان احساسات و باورهای خود را بیان می کند. اما زبان باید تحت کنترل باشد و از آن به نحو صحیحی استفاده شود. حتی در روایات و آیات متعدد انسان را به استفاده صحیح از زبان توصیه کرده است همین عضو کوچک می تواند فرد را به بیراهه کشیده یا او را مجذوب دیگران سازد. زبان مصداق این امر است که می تواند سر سیاه را بر باد داده و یا موجب سربلندی فرد شود. پس باید در حفظ و نگهداری زبان مراقبت لازم داشت.

اگر افراد جامعه در هر زمان و هر مکان، ناسنجیده سخن بگویند جامعه از هم گسیخته خواهد شد و همدلی و وحدت بین افراد جای خود را به اختلاف و سوء برداشت می دهد. پس در هر جامعه انسان باید مطابق با اصول و قوانین حاکم عمل کرده و مقررات را در رفتار و سخن خود رعایت کند تا بتواند  زندگی سالمی را برای خود و دیگران به ارمغان آورد.

بیش تر صفات ناشایست و رذایل همانند غیبت، دروغ، تهمت، .... از طریق زبان جاری می گردد، ، پس باید زبان را محدود نمود و اجازه نداد تا از حدود دین و قوانین حاکم بر جامعه خارج شود. زبان ابزاری است برای بیان آنچه در ذهن و تفکرات فرد می گذرد به طوری که برخی علما و بزرگان به وسیله ی آن  برای تغییر نگرش و راهنمایی یک ملت بهره برده اند کرده و برخی نادانان و مستکبران از آن برای بیان عقاید و افکار پوچ و نابود گر استفاده کرده اند.

از جمله محدودیت هایی که برای زبان وجود دارد:

-کارهای زشت و ناشایست از طریق این عضو کوچک اشاعه داده شده و موجبات نابودی فرد و اطرافیان فراهم می شود.

-تمسخر دیگران از طریق زبان صورت می گیرد و موجبات رنجش خاطر دیگران را فراهم می کند.

- از طریق زبان افراد با القاب ناشایست فرا خوانده شده که این عمل بسیار قبیح است.

- تجسس در زندگی دیگران و بر زبان آوردن راز افراد که در صورت داشتن حقیقت، غیبت و در صورت دروغ بودن تهمت نام دارد. پس با یک تجسس می توان همزمان مرتکب چند صفت ناپسند شد.

- دورویی در افراد، این گونه افراد در هر زمان و مکان سخن خود را تغییر می دهند.

- فحاشی نیز از طریق زبان صورت انجام می گیرد.

-سخن چینی موجب دوری افراد از هم و تفرقه ی بین انسان ها می شود که این عمل هم از طریق زبان رخ می دهد.

پس باید با تفکر و تدبیر سخن گفت و زبان خود را از ارتکاب به گناهان متعدد باز داشت.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top