حدیث

مقاله

احکام عقد و عروسی

-خواستگاری

پس از انجام مقدمات آشنایی و خواستگاری به طور رسمی خانواده های پسر و دختر اقدام به تحقیق می کنند، تحقیقات به دو صورت انجام می پذیرد یک نوع تحقیق به صورت مستقیم توسط دختر و پسر انجام می شود به طوری که آن ها با مطرح کردن سؤالات و شنیدن پاسخ هایی آشنایی نسبت به هم پیدا می کننداین نوع تحقیق نباید بهانه برای داشتن ارتباط ناسالم و به قصد لذت باشد.نکته قابل تأمل در تحقیق مستقیم این است که زوجین پس از تحقیقات کامل و در مرحله آخر اگر به بدن دیگری بنگرند آن هم نه از روی لذت بلکه برای انتخاب اشکالی ندارد.

نوع دیگر تحقیق غیر مستقیم است، که توسط خانواده ها از انسان های دیگر(دوست،آشنا، همکار، همسایه و...)انجام می شود، این نوع تحقیق قبل از عقد جایز می باشد.

-نامزدی

 پس از اینکه مراحل خواستگاری و تحقیق با موفقیت سپری شد. نامزدی صورت می پذیرد در این مرحله اگر دختر و پسر با هم محرم نشوند هر گونه رابطه ای که باهم داشته باشند حرام است پس جایز است تا در این دوران عقد موقت یا همان صیغه جاری شود تا دو طرف مرتکب گناه نشوند.اگر تصمیم گرفته شود قبل از اتمام صیغه موقت عقد دائم جاری شود مدت زمان باقی مانده را داماد بر عروس هبه باید بکند، درصورت رعیت نکردن عقد دائم باطل و باید تا پایان صیغه دست نگه داشته و مجدداً عقد دائم خوانده شود.

- خرید عروسی

 در خرید باید به نکاتی دقت شود منجمله:

 حلقه و یا هر وسیله ای که از جنس طلای زرد باشد برای مرد حرام است.

هرنوع خریدی اگر از پولی که خمس آن داده نشده باشد، تا زمانی که خمس پرداخت نشود جایز نمی باشد.

لباس عروس نباید مهیج باشد چون ممکن است نگاه نامحرم به آن بیافتد.

- برپایی مراسم

در مراسم عروسی دعوت از افرادی که موجبات لهو و لعب را فراهم می کنند به علت اشاعه گناه جایز نمی باشد.

دعوت از نوازندگان و خوانندگان جهت اجرای موسیقی حرام است.

دعوت از مداحان جهت اجرای مولودی به نحوی که موجبات غنا را فراهم نکنند اشکالی ندارد.

رفتن به مجالس عروسی که در آن لهو و لعب برپا می باشد جایز نیست حتی اگر مراسم مربوط به خویشاوندان نزدیک باشد.

رقصیدن برای مرد و زن در مجالس جایز نیست مگر رقصیدن فرد برای همسر خود که ایرادی ندارد.

ورود داماد حتی برای یک لحظه کوتاه در مجلس زنانه در صورتی که مستلزم نگاه به نامحرم باشد حرام است.

 

پی نوشت: سید روح الله موسوی خمینی (ره)،توضیح المسائل، جلد۱

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top