حدیث

مقاله

برگزیدن نام نیک برای کودک

از جمله وظایف مهم پدر و مادر در حق کودک، گذاشتن نامی مناسب برای او می باشد، نام افراد نشانه ای از شخصیت و هویت آن ها است پس دارای جایگاه خاصی است. اسم خوب موجب می شود صاحب آن در هر زمان و مکانی سربلند باشد و شرمنده نشود.افرادی که از نام مناسب برخوردار نمی باشند همیشه مورد حقارت و تمسخر اطرافیان قرار گرفته و این امر موجب سلب آسایش و تأثیر منفی در ذهن او می شود.

اسلام انتخاب نام نیک توسط والدین را جزء احسان آن ها می داند.

انتخاب نام، تأثیر اجتماعی هم داشته زیرا والدین با برگزیدن نام اصالت، فرهنگ و اعتقادات خود را به صورت عرفی بیان می کنند و می توان متوجه شد که این والد چقدر آگاه و با شخصیت است. پدر و مادر با این عمل خود را به گروهی که می پسندد ملحق می کند برای نمونه انتخاب نام ائمه (علیه السلام) ارادت والدین به این بزرگواران و انتخاب نام ایرانی تداعی کننده عرق ملی می باشد.

نام هر فرد می تواند موجب الگو برداری او از همان صاحب اصلی اسم شده و سعی کند به تدریج خود را در قالب آن شخصیت تصورکرده و صفات او را در خود نهادینه کند.

در دنیایی که برای ترویج فرهنگ و اعتقادات از فرصت های موجود استفاده می کنند ، یک مسلمان با تدبیر حتی در انتخاب اسم فرزند نیز  دین و فرهنگ خود را ترویج می کند و بدان افتخار کند و هیچگاه راضی نمی شود نام اجنبی یا غربی بر روی کودک خود بگذارد و از آن به روشنفکری یاد کند این را بدانید این گونه اسم ها نه تنها روشنفکرانه نبوده بلکه چیزی جز عقب ماندگی قلمداد نخواهد شد.پس در انتخاب اسم مناسب دقت لازم را مبذول فرمایید.

نویسنده: تاجیک، راهله

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top