حدیث

مقاله

بازي‌با قاعده

بازي با قاعده كه از سن «6- 5 سالگي» به بعد ظاهر مي‌شود و در سن «11 سالگي» به مرحله نهايي رشد خود مي‌رسد اين نوع بازي‌ها بر روابط اجتماعي دلالت مي‌كند.

 قواعد بازي توسط گروه تعيين و تحميل مي‌شود و از كودكي به كودك ديگر منتقل مي‌گردد و كودكان ناگزير هستند از قوانين معيني پيروي كنند.

 محتوي بازي ممكن است تغيير نكند اما ساخت بازي يعني قواعد بر بازي، كه اضافه و پذيرفته مي‌شوند تغيير مي‌كند بازي‌ها با قاعده تا پايان عمر ادامه دارد و كودك براي ورود به بازي و ارائه آن از قوانين جمعي تبعيت مي‌كند.

 در اين بازي‌ها قانون، قرار داد و همچنين رقابت وجود دارد. قبل از اين مقطع سني كودك از قانون و قواعد پيروي نمي‌كند چون در حد زيادي از قانون سر در نمي‌آورند.

 و تنها قسمتي از قوانين را و آن هم در حد ابتدايي مي‌شناسد و اگر بازي گروهي انجام دهد قوانين زيادي را رعايت نمي‌كند و به قوانين رقیب خود توجهي نمي‌كند.

هر كدام از طرفين بازي، بازي را به هر صورت و روش كه مي‌پسندند عمل مي‌كنند و هيچ گونه هماهنگي بين آنها وجود ندارد.

 در مقطع سني زير 6-5 سالگي كودكان معني برنده، يا بازنده شدن را درك نمي‌كنند اگر در پايان بازي از آنها پرسيده شود چه كسي برد و چه كسي باخت، مي‌گويند هم برديم و هم باختيم زيرا   فكر مي‌كنند بردن يعني اينكه كسي خوب تفريح كرده باشد كودك در سن 6- 5 سالگي به بعد مفهوم برنده و بازنده را درك مي‌كند. و متوجه مي‌شود برنده كسي است كه پس از يك رقابت قانوني      بر حريف خود پيروز شده باشد.

 پياژه انجام بازي‌هاي با قاعده را براي كودكان پيش دبستاني مناسب مي‌داند كودكان از راه تقليد بازي‌هاي ابتدايي خود را به صورت بازي‌هاي سمبليك در آورده و سپس به رفع قواعد براي بازي‌هاي خويش مي‌پردازند.

در اين نوع بازي‌هاست كه كودك قواعد و قراردادهاي پيچيده‌تري وضع مي‌كند او ضمن پذيرش قواعد كلي بازي به وضع قراردادهاي موقتي نيز مي‌پردازد همين قواعد موقتي و تنظيم شده توسط كودكان است كه به كامل شدن بازي‌ها كمك مي‌كند و به اين تكامل در بازي‌هاي سنين مختلف  ادامه مي‌يابد و در بزرگسالي نيز با مشكل‌هاي پيچيده‌تر و ضوابط خاصي انجام مي‌گيرد.

انواع بازي‌هاي با قاعده

بازي‌هاي با قاعده يكي از اهداف نهايي دو نوع بازي قبلي است چون بازي‌هاي قبلي سرانجام به طرف بازي‌هاي با قاعده و اجتماعي مي‌رسد بنابراين بازي‌هاي با قاعده بازي‌هايي هستند كه ممكن است در آنها جنبه‌ي تمرين وجود داشته باشد و جلوه‌هايي از بازي سمبليك در آنها ديده شود. منتهي وقتي كه به صورت بازي‌هاي با قاعده در آمدند آن جنبه‌ي سمبليكي كه در دوره رمزي براي كودك مهم بود در اين مرحله مانند گذشته براي كودك حائز اهميت نمي‌باشد.

معمولا بازي‌هاي قاعده‌دار با طرز مشخصي كه بزرگسالان طي مي‌كنند ظاهر نمي‌شود. در اين بازي‌ها منشاء مرجع تقليد كودكان يا بزرگسالان هستند و يا كودكان بزرگتر قواعد بعضي از اين بازي‌ها فوق‌العاده دقيق و پيچيده هستند و گاهي نسل اندر نسل انتقال پيدا مي‌كنند.

پدیدآورنده: تاجیک، فاطمه

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top