حدیث

مقاله

تربیت دوقلوها

تربیت فرزند در خانواده جزئی از اصول بنیادی می باشد، والدین آگاه در جست و جوی یادگیری مهارت های لازم جهت نحوه ی برخورد با کودک می باشند.

در خانواده هایی که فرزند دو قلو وجود دارد نگرانی والدین برای تربیت آنان چند برابر بیش از والدین تک فرزندی است، چون همزمان مسؤلیت تربیت دو فرزند یکسان را برعهده دارند، فرزندانی که دوتایی بودنشان همراه با مصائب و مشکلاتی برای خانواده است، چون آنان به علت همتا بودن غالباَ حرکات و رفتار یکسانی دارند، حتی این کودکان در شناخت هویت خود نیز دچار نوعی سرگردانی شده و شناخت خود در آن ها دیرتر شکل می گیرد.

دو قلوها،  من واقعی خود را در قل مقابلشان می بینند و بیش تر از کودکان همسن خود با واژه ی «ما »آشنا می شوند. کودکان دوقلو یکسری رموزی بین خود دارند که از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، دانشمندان به این رموز «کریپتوفازیا» می گویند، این رموز برای افراد دیگر ناشناخته است و موجب می گردد تا دوقلوها در دنیای خود به سر برده و از محیط خارج دور بمانند به همین علت معمولاَ کودکان دوقلو دیرتر سخن می گویند.

دوقلوها با شخصیت های مختلف بسیار به هم وابسته اند، به طوری که مکمل هم بوده و در دنیایی که برای خودشان می سازند احساس بی نیازی به دیگران را دارند. گاهی مسؤلیت ها را بین خود تقسیم می کنند و از توانایی خود به نحو مطلوبی استفاده می کنند، برای نمونه یکی در زمینه ی علمی استعداد داشته و سمت کسب علم و دانش می رود و دیگری به هنرهای تجسمی علاقه مند بوده و به دنبال هنر رهسپار می شود.

تا سن بلوغ دو قلوها کاملاً وابسته بوده اما به محض نزدیکی به این سن انقلابی عظیم در وجودشان شکل گرفته و موجب می گردد تا هرکدام به استقلال لازم برسند، در این زمان هر کدام از قل ها به دنبال کشف هویت خود می روند، این رفتار کاملا منطقی و نشانه ای از رشد سالم است .

چند نکته قابل تأمل برای والدینی که فرزند دوقلو دارند:

  • ترجیحاً از اسامی کاملاَ متفاوت و ناهماهنگ برای دوقلوها استفاده کنند.
  • هیچگاه آنان را با لقب دوقلوها صدا  نکنند بلکه آن ها را همانند تک فرزندان با اسم مستقل خود صدا بزنند.
  • در پوشش آن ها نیز متفاوت عمل کرده و از لباس های یک شکل و یک رنگ استفاده نشود.
  • اجازه دهید هر کدام با سلیقه ی خود وسایل مورد نیازشان را انتخاب کنند نه از روی اجبار شما و به خاطر یک شکل بودن آن ها، لوازم یکسان و هم شکل تهیه شود.
  • از همان کودکی سعی در مستقل نمودن و جدایی آن ها داشته باشند به طوری که هر کدام درک کنند که شخصیت و هویتی متفاوت دارند، با این روش کمک زیادی به درک فردیت در آن ها شکل می گیرد.
  • بستری مناسب برای آن ها فراهم نموده تا در کلاس ها و موقعیت های اجتماعی جداگانه به کسب تجربه پرداخته و دوستانی را انتخاب کنند.
  • به هیچ وجه آن ها را با هم مقایسه نکنند و بدانند با اینکه آن ها دوقلو هستند ولی دارای تفاوت قابل ملاحظه ای هستند و هر کدام استعداد خاص خود را دارند.
  • تاجایی که ممکن است از همان ابتدای کودکی آن ها را با محیط پیرامون و اطرافیان آشنا سازند، تا بتوانند با آن ها راحت ارتباط برقرار کرده و زودتر از موعد زبان بگشایند.

با فراگیری آموزش های لازم می توان فرزندان بهتری را تربیت نمود.

نویسنده: تاجیک، راهله

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top