حدیث

ترس از تنهایی

در سال‌های منتهی به ۳۰ سالگی نشانه‌های اختلال سازگاری در خانم‌های ایرانی پیدا می‌شود.

تحصیلات و ازدواج

عوامل زیادی در شکل گیری یک ازدواج موفق نقش دارد که یکی از آنها هم سطح بودن یا نزدیک بودن سطح تحصیلات زن و مرد است.

مال و ثروت در ازدواج

ثروت مندى كمال ذاتى انسان محسوب نمى شود و براى سازگارى زن و شوهر و انس و محبت و صفاى خانوادگى و نيل به هدف عالى ازدواج، ثروت و مقام ضرورت ندارد.

صفحه‌ها

Top