حدیث

من پسر خالم را دوست دارم

سوال: با پسر خاله ام یک سال هست در ارتباطم، اما وی شرایط ازدواج ندارد. از طرفی خواستگارهای خوب دارم که خانواده اصرار دارند جواب مثبت دهم، اما من واقعا نمی توانم پسر خاله ام را رها کنم.

مهریه کم، عروسی ساده

اگر دختری مهریه خود را کم قبول کند و یک عروسی ساده در خانه بگیرد، از کجا بداند با این کنار آمدن ها، مرد از او سوء استفاده نمی کند؟

ازدواج بعداز اعتیاد

خیلی سعی کردم برایشان توضیح بدهم ولی انگار اصلا به حرفهای من گوش نمی دادند و مثل یک معتاد به من نگاه می کردند.

صفحه‌ها

Top