حدیث

مهریه کم، عروسی ساده

اگر دختری مهریه خود را کم قبول کند و یک عروسی ساده در خانه بگیرد، از کجا بداند با این کنار آمدن ها، مرد از او سوء استفاده نمی کند؟

ازدواج بعداز اعتیاد

خیلی سعی کردم برایشان توضیح بدهم ولی انگار اصلا به حرفهای من گوش نمی دادند و مثل یک معتاد به من نگاه می کردند.

صفحه‌ها

Top