حدیث

قلب هایی که واقعا می شکنند

سندروم قلب شكسته حالتي است كه اولين بار درحدود 20 سال پيش توسط محققان ژاپني كشف شد و طي 10 سال گذشته در كشورهاي غربي مورد توجه بسيار قرار گرفته‌است.

صفحه‌ها

Top