ازدواج موقت دختر و پسر غلط یا صحیح؟

جامعه امروز ایران گرچه جزء از بهترین جوامع دنیا محسوب می شود ولی با این حال مثل هر جامعه دیگر، دارای نابهنجاری هایی نیز می باشد. یکی از این نابهنجاری ها که بر اثر گذار از فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن به وجود آمده سبب رابطه دختر و پسر گردیده است.

کلیات احکام ازدواج موقت

عقد ازدواج تنها طریق مشروع و سالم در برقراری ارتباط همسری بین زوجین است و در این امر فرقی بین ازدواج و دائم نمی‌باشد. پس طرفین پس از جاری شدن عقد، زن و شوهر یک دیگر محسوب می‌گردند و تنها تفاوت در این امر این است که در عقد موقت، پایان این ازدواج از پیش تعیین و توافق شده است

Top