حدیث

سازگاری زن و شوهر

برای برقراری سازش بیشتر در محیط خانواده باید حرف ها با اعتماد به نفس، اطلاع کامل و بر اساس حق و رضای خدا باشد.

تفاوت گفتار ی در زنان ومردان

تفاوت زنان و مردان در گفتار چیست مردان معمولا در حرف زدن از چه واژه هایی استفاده می کنند صحبت کردن خانم ها و تکیه کلام های رایج در میان آنها به چه صورت است؟

صفحه‌ها

Top