حدیث

عوارض خودارضایی در دختران

خود ارضایی دختران

یک عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه شاهد با بیان اینکه آنورگاسمی یکی از مهمترین عوارض خودارضایی در دختران است تاکید کرد:« ممکن است این افراد در دوره مجردی با خودارضایی بتوانند نیازهای جنسی خود را برآورده کنند اما درآینده رضایتمندی جنسی درزندگی مشترک و لذت به ارگاسم رسیدن با همسر خود را از دست خواهند داد.»

ازدواج به خاطر نیاز جنسی

بنده دانشجوی سال سوم کارشناسی ام و به گناه خود ارضایی آلوده شده ام. در حالی که میدونم راه حل اصلی ازدواجه ولی چند مشکل دارم. یکی این که میترسم فقط به خاطر ارضای خودم دست به ازدواج بزنم و با داشتن این هدف خدا من رو از برکت های مقدس ازدواج محروم کنه. دوم این که واقعاً با هیچ دختری ارتباط ندارم و نداشتم حتی در چهار چوب رفت و آمد خانوادگی. واقعاً کسی رو سراغ ندارم. اولا آیا ازدواج کردن من کار درستیه؟ دوم این که چه طور باید بگردم دنبال کسی که باهاش ازدواج کنم به طوری که چشم چرونی هم نکرده باشم.
پاسخ کارشناس

صفحه‌ها

Top