حدیث

ثواب آمیزش جنسی با همسر

 پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «زمانی که بنده‌ی مؤمن دست همسرش را در دست می‌‌گیرد خداوند ده حسنه برای او می‌نویسد و ده گناه او را می‌بخشاید.»

احکام عقد و عروسی

پس از انجام مقدمات آشنایی و خواستگاری به طور رسمی خانواده های پسر و دختر اقدام به تحقیق می کنند.

ازدواجهای حرام از منظر قرآن

خداوند در قرآن، ازدواج با دو گروه از زنان مسلمان را حرام کرده است:
1. مَحارم (نسبی، رضاعی و سببی)؛ 2. غیر محارمی که  مانعی در بینشان به وجود بیاید، مثل: عدهی زنان.

احکام ازدواج و طلاق در بهائیت

قانون زوجيت، قانوني عمومي و همه گير است و از اين رو، مي توان ادعا نمود كه اين قانون از روزگاران قديم با آفرينش انسان بوده و هر قوم و ملتي براي خود نكاحي داشتند، و قوانين و ضوابطي را در رابطة با آن، مورد توجه قرار مي دهند. فرقه بهائيت نيز براي طر فداران خويش ضوابطي براي نكاح وضع کرده است.هنگامي كه دختر و پسر به سن بلوغ شرعي (۱۵ سال) رسيدند، مي توانند از همديگر خواستگاري كنند ولي قبل از تمام شدن ۱۵ سال چه از ناحية دختر و چه پسر خواستگاري جايز نيست. و در رابطة با مدت شرعي ميان خواستگاري و اجراي عقد نكاح معتقدند كه اين مدت نبايد بيش از ۹۵ روز باشد.

حکم ازدواج با دختر شش امامی

ایا یک پسر12امامی وبایک دختر6امامی از نظر عقیده و تفکر متفاوت می تواند ازدواج کننده یا نه لطفان پاسخ دهید
پاسخ
سلام
در مرحله اول باید بررسی کنید که ایا ازدواج شما با یک
پسر 12 امامی و دختر 6 امامی شرعا صحیحه یا نه پس شما از دفتر هرکدوم از مراجع که ازش تقلید می کنید در مورد وظیفه تون سوال کنید به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی جایز نمی دونن :
سوال: لطفا بفرمایید ازدواج با فرقه اسماعیلیه چه حکمی دارد ؟
جواب : اشکال دارد.

آیا لباس بدن نما پوشیدن در جلسه خواستگاری اشکال دارد؟

نداشتن خواستگار یک بحث است، و نگه داشتن خواستگار بحثی دیگر، گاهی اوقات بعضی خانم‌ها خواستگار زیاد دارند اما هیچ کدام به نتیجه نمی‌رسد و با وجود خواستگاران متعدد مجرد می‌مانند. این اشخاص باید علت قضیه را پیدا کنند چون هیچ پدیده‌ای بدون علت نمی‌باشد و تا زمانی که علت واقعی پیدا نشود وضعیت بهتر نخواهد شد. یکی از کاربران ما از جمله این افراد است که خواستگار دارد اما هیچ کدام نتیجه بخش نبوده است. سوال وی و پاسخ کارشناسی بدین شرح است.
سوال

صفحه‌ها

Top