حدیث

اختلاف طبقاتی مانع ازدواجم شده

در خانواده پر جمعیت و مذهبي و مرفح  بزرگ شدم، به دختري دلبسته شدم که ايمان بسيار بالائي داردولی سطح فرهنگي و مالي و تحصيلاتي دو خانواده اصلاً قابل قياس نيست خیلی پایین اند

صفحه‌ها

Top