حدیث

همسرگریزی

چنین افرادی به دلیل فرار از خانه و همسر مجبورند به کار پناه بیاورند.

طلاق های ساعتی!

گذشت آن روزهایی که طلاق مانند مهری بر پیشانی مرد و زنی که از زندگی مشترک بیرون امده بودند.

آمار طلاق عاطفی دو برابر طلاق رسمی

تعدادی از زوجین بعد از گذشت 25 یا 30 سال از زندگی مشترک به دلیل برخی مشکلات اقتصادی، دیدن فیلم‌های خارجی، وسوسه‌های محیطی و... تحمل یکدیگر را نداشته و درخواست طلاق می‌کنند.

عصر جدید، عصر طلاق

هیچ عصری مانند عصر ما خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن را مورد توجه قرار نداده است و در هیچ عصری مانند این عصر عملا بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است.آمارها نشان می دهد که سال به سال بر عدد طلاق ها افزوده می شود و خطر از هم پاشیدن بر بسیاری از کانون های خانوادگی سایه افکنده است. 

صفحه‌ها

Top