حدیث

زوج درمانی چیست؟؟؟

در زوج درمانی روانشناس به فرد و همسرش کمک می کند تا موارد مشاجره انگیز در زندگی زناشویی را شناسایی کنند.

ویژگی ازدواج سالم

برخی از عواملی که در یک ارتباط سالم نقش دارند، ثابت هستند، یعنی چیزهایی که شما نمی‌توانید آنها را تغییر دهید.

جواب منفی به خواستگار به علت ازدواج دوم پدر

من دختری 22ساله هستم دانشجو کارشناسی فناوری اطلاعات از نظر خانوادگی هم در سطح نسبتاً خوبی هستم و مانند بقیه دختر ها خواستگار دارم که بعضی از آنها مورد پسندم هستند و تا حدودی معیارهای من را دارند، ولی من یک مشکلی دارم به خاطر همین نمی توانم به ایشان جواب مثبت بدهم

صفحه‌ها

Top