حدیث

روی آرامش ندیدم

انواده ام پرتنش هستن و من هیچ وقت طعم آرامشو نچشیدم.به شدت دوسشون دارم اما مادرم اصلا منو نمیخواد و به شدت بهم حسودی میکنه

دختر مرا جادو کرده

حدود یک سال پیش باآغاز ترم جدید داخل محوطه دانشگاه دختری رو دیدم که مهرش با همون نگاه اول به دلم نشست.

ارتباط با دختر 15 ساله

دختر که همه لحاظ شرایط خوبی داره و روزی من او انتخاب کردم به پاکی او شکی نداشتم و باهم فقط جهت اشنایی با هم ارتباط برقرار کردیم

صفحه‌ها

Top