حدیث

تفاوت مغز زن و مرد

زن و مرد در عشق ورزی نیز متفاوتند، زن با حرف زدن به عشق پی برده و آن را ابراز می کند، ولی مرد در عمل عشقش را ثابت می کند .

آراستگی مردان و زنان

مـوضـوع آراستگی ظاهر، مسلمان مکتبی و به ویژه برادران و خواهران پاسدارند. موارد آن نـیـز آراسـتـه بـودن هـنـگـام عـبـادت ، در مـحـیـط خـانـواده و عـرصـه اجـتـمـاع و مـحـل کـار را دربـرمـی گـیـرد. در آیـیـن نـامـه انـضـبـاطـی نـیـروهای مسلح (ماده 9) و دیگر دسـتـورالعـملهای سازمانی به آراستگی ظاهر و چارچوب آن اشاره شده است . آنچه در این شاخص مدّ نظر است کلّیت آراستگی ظاهری یک پاسدار مکتبی از منظر اسلام است نه تنها از منظر سازمان سپاه ؛ بنابراین محیط خارج سپاه را نیز دربرمی گیرد.

مردان جذب کدام زن می شوند؟؟

تا به حال به این فکر کرده اید که کدام خصوصیات زنانه واقعا برای مردان جذاب هستند؟ منظور از خصوصیات زنانه لزوما زیبایی ظاهری نیست. برخلاف تصور بسیاری از خانم ها، اکثر مردان هنگام انتخاب همسر به غیر از زیبایی به چیزهای دیگری هم فکر می کنند. اما این خصوصیات زنانه که مردان را به سوی خود جلب می کنند چه چیزهایی هستند؟

ویژگی زنانه 1: زندگی خودش را دارد

معیارهای گزینش همسر در آموزه های اسلامی

پيشوايان معصوم (ع)دستور داده‏اند كه هنگام انتخاب همسر، ابتدا وضو بگيريد و دو ركعت نماز بجاي آوريد و آن‏گاه از خداوند مهربان درخواست نماييد كه همسري شايسته كه از لحاظ اخلاق و پاكدامني و نگه‏داري مال و آبروي شوهر و زيبايي و فرزندآوري سرآمد زنان است، نصيب شما گرداند.

صفحه‌ها

Top