حدیث

ده ساله نگاهم می کند

دایی ما دختری دارد که الان هر چی من یاد دارم هر وقت منو می دیده بهم خیره می شده و زل می زده. من 25 ساله هستم و دختر هم 23 ساله هست

صفحه‌ها

Top