حدیث

ازدواج تلگرامی رسید!

ز اول که رابطه ما شکل گرفت هردومون به این اعتقاد داشتیم که رابطه دوستی فایده نداره و از اول هدف اشنایی ازدواج بود ولی بخاطر درگیریای شغلی

ده ساله نگاهم می کند

دایی ما دختری دارد که الان هر چی من یاد دارم هر وقت منو می دیده بهم خیره می شده و زل می زده. من 25 ساله هستم و دختر هم 23 ساله هست

صفحه‌ها

Top