حدیث

ازدواج تلگرامی رسید!

ز اول که رابطه ما شکل گرفت هردومون به این اعتقاد داشتیم که رابطه دوستی فایده نداره و از اول هدف اشنایی ازدواج بود ولی بخاطر درگیریای شغلی

صفحه‌ها

Top