حدیث

شناخت شخصیت های مضر و سمی

در ساختار شخصیت ما انسانها، افکار از چنان قدرتي برخوردارند كه ميتوانند سازنده يا ويرانگر باشند ، بنابراين بايد بياموزيم كه افكارمان را هوشمندانه كنترل كنيم.

بازی عاطفی

 امروزه بیشتر مشکلات ما در روابط بین فردی‌مان به خاطر نوع ارتباطی است که با دیگران داریم.

همسرگریزی

چنین افرادی به دلیل فرار از خانه و همسر مجبورند به کار پناه بیاورند.

نقاشی ناخودآگاه

بنا به گفته بسیاری از خط شناسان و روان شناسان ، افراد در موقعیت های متفاوتی این نقاشی ها را می كِشند ، به عنوان مثال وقتی تلفنی صحبت می كنند ، یا به سخنرانی گوش می دهند و یا یادداشت بر می دارند . 

خودآگاهی انسان

خودآگاهی جهانی یعنی آگاهی انسان به خود در رابطه اش با جهان که: از کجا آمده ام؟ در کجا هستم؟ به کجا می روم؟

صفحه‌ها

Top