حدیث

از گذشته ام آگاه است

باسلام بنده بتازگی خواستگاری دارم ک تقریبا شرایطش خوب است؛تنهامشکل اینست که حدود10سال پیش همسایه بودیم و از تمام جزئیات زندگی گذشتمان ک اصلا خوب نبود اطلاع دارد البته در حال حاضر زندگیمان خوب است و من فقط بخاطر این موضوع سر دوراهی ماندم که نکند فردا روزی همین موضوع ازطرف آنان اسباب ناراحتی من شود. خواهشمندم سریعا پاسخ بدهید.

مهارت بهتر است یا مدرک؟

اگر نیاز به مدرک برای پیدا کردن کار باعث شده سر از پشت نیمکت های کلاس درس دربیاورید، الان وقتش است که در تصمیم تان تجدید نظر کنید.

صفحه‌ها

Top